Lekce 1 – Láska

První lekce našeho studia se týká probouzení a pozvedání milenecké lásky. Prosím všechny dálkové studenty, aby si prostudovali teorii k této lekci a poté přistoupili k praktickému úkolu. Na praxi této lekce je vyhrazeno období od 28. května do 17. června 2012. Pokud náhodou někdo z vás neobdržel přístupové heslo (a do skupiny se přihlásil), ozvěte se mi prosím na email. Registraci nechávám během prvních dvou lekcí otevřenou, takže stále je možnost se ke studiu ještě připojit.

Doporučuji vám projít si i další odemčené texty v rubrice „Láska“, jelikož mají doplňující charakter a teoretickou lekci rozšiřují a pokud jste tak ještě neučinili, tak i materiály v rubrice „Než vyrazíme“. V rubrice „Přílohy“ pak vždy naleznete převzaté texty z jiných zdrojů, které považuji za nepovinné pro samotné studium a je jen na vás, zda se do nich zakousnete, nebo ne.

Přestože lekce probíhá pouze na dálku, nechtěl bych, abyste zůstávali pouze u teorie a čtení, bez toho, abyste zapojili schopnost jednat. Pamatujte, že to nejsou slova, ale činy, které odhalují naše skutečné záměry a směřování. Pokuste se zadaný praktický úkol, podle vašich možností a intenzity aspirace, splnit minimálně na subjektivních 25%, což považuji za minium pro setrvání ve studiu do další lekce.

Přeji hodně štěstí, jsem si jist, že energie jara nám bude nápomocna…

Přihlášení | Teorie k této lekci | Praktický úkol k této lekci

Okruhy témat a problémů (příklady)

 • Bojím se riskovat zklamání v dalším vztahu, mé srdce jakoby ochladlo.
 • Cítím, že je mi obtížné vybudovat si hluboký vztah, poznat do hloubky svého partnera.
 • Už je to dlouho, co jsem se naposledy cítil/a zamilovaný/a, nevím, zda milovat ještě dokážu.
 • Nemohu stále najít tu pravou/toho pravého.
 • Mám pocit, že v sobě chovám mnohem víc lásky, než může tento svět unést, ale nikdo ji nepřijímá.
 • Neustále se opakovaně zamilovávám.
 • Můj milo je ke mně příliš připoutaný, necítím ve vztahu svobodu.
 • Náš vztah ničí žárlivost.

Nejčastější chyby (příklady)

 • Udržujeme v mysli různé předpoklady a podmínky, které očekáváme od našeho milo.
 • Považujeme naše milo za zdroj lásky, kterou cítíme.
 • Nechápeme princip působení lásky ve světě.
 • Pohlížíme na náš vztah jako na spotřební objekt, ze kterého máme vytěžit co nejvíce (spotřebovat ho) a až nám přestane sloužit, nahradit ho novým, abychom zůstali šťastní.
 • Zaměňujeme lásku za sexuální chtíč.
 • Mícháme naši lásku s nižšími emocemi, jako je žárlivost, připoutanost apod., a doufáme přitom, že je tento jed nezkazí a i tak zůstane stále čistá, krásná, pravdivá a vytříbená.
 • Držíme v sobě pocit, že si nezasloužíme být milováni (z jakéhokoliv důvodu).
 • Strachujeme se dávat co nejvíce lásky, protože se naivně domníváme, že ji čerpáme sami ze sebe a že je jí tedy omezené množství a nemuselo by se dostat na ty, kterým chceme dávat nejvíce.
 • Nechápeme, že abychom mohli vyjadřovat a cítit lásku v dlouhodobém vztahu, musíme se na ni neustále ladit a zůstávat otevření vůči lásce, která k nám přichází (a to nikoliv od našeho milo).
 • Spojujeme utrpení, které někdy ve vztahu zakoušíme, s láskou.

Comments are disabled for this post