Category Archives: Lekce 0 – Než vyrazíme…

Chráněno: Vyhodnocení úvodního dotazníku

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Přihlášení do skupiny Eupareunia

Zaregistrovat se můžete vyplněním dotazníku, na který se dostanete z odkazu pod tímto textem. Některé články na tomto webu, především pak samotné navrhované metody pro řešení nejčastějších vztahových problémů moderních párů, budou přístupné až po zadání hesla, které bude pro každý krok nové a zašlu vám jej po vyplnění příslušného dotazníku. Registrace je otevřena během trvání prvních […]

Minilexikon

Vysvětlující doplnění k některým zde používaným termínům (budu postupně doplňovat dle potřeby): Eupareunie – dnes již víceméně nepoužívaný termín, který označuje dokonalou shodu a spojení, které může nastat uvnitř milostného páru, pokud je na sexuální a erotické úrovni nesmírně šťastný. Z lékařského hlediska je eupareunií myšleno zdravé a přirozené pohlavní spojení muže a ženy, ve kterém zažívají simultánní orgasmus. Harmonie – […]

Erotika v moderních médiích

Dnešní moderní civilizace svým rozmachem komunikačních médií docela určitě mění náš pohled i na sexualitu. Nabídka knih, časopisů, televizních seriálů, filmů či webových stránek (a to především) s tematikou sexu je obrovská a všudypřítomná, snadno dosažitelná i dětem. Teoreticky se jedná o vynikající podmínky, které by měly snadno vyvrátit pesimistický postesk nad nedostatečnou výukou a vzděláním v oblasti erotiky. Bohužel, i v tomto případě naneštěstí […]

Sexualita enigmatická

Lidská sexualita nedošla ani do dnešních dnů uspokojivého vysvětlení. Někteří sexuologové se dokonce skepticky shodují v tom, že jejího poznání nebude dosaženo nikdy. [1] Přihlédneme-li k obrovskému množství studií, knih a článků, které máme v současnosti k dispozici, a jenž se vztahují k sexualitě, mohli bychom nabýt dojmu, že ty nejdůležitější poznatky již musely být učiněny. Pokud však podrobíme tyto materiály našemu […]

Pauza #1

Kontrasty lásky. Aby nám studium milostného naplnění lépe utíkalo a nebyla to taková pruda, dáme si občas malou pauzu. Podívejme se na lásku ve dvou jejích podobách. Kouzlo okamžiku, magické jiskření, cosi, co nás přesahuje a nenechává na pochybách… Tak to začíná (abyste si následné krátké umělecké filmy vychutnali co nejlépe, doporučuji přepnout na HD rozlišení přes […]

Obecné principy řešení problémů ve vztazích

Samotný způsob, jakým milenci reagují, když se v jejich vztahu objeví nějaký problém, anebo mezi nimi něco neklape, bývá většinou kamenem úrazu. Velmi často se totiž (nevědomě) snaží navrátit vztah do takové podoby, v jakém se nacházel před propuknutím problému, obracejí se k minulosti a snaží se ji znovu obnovit. Musíme však vědět, že dokud se budeme snažit věci […]

Erotické naplnění?

Obecně slova erotické a naplnění většinou běžně nespojujeme, protože lidé dnes prostě mají sex, milují se, a o „dobré souloži“ se vyjádří, že byla jednoduše uspokojivá. Když hovoříme o tom, že nás něco naplnilo, myslíme tím, že se to hluboce dotklo našeho srdce a citů. Takže co vlastně má znamenat ono erotické naplnění? Z pohledu celého člověka je sexualita vždy více […]

Některé základní charakteristiky a trendy současných mileneckých vztahů

Na úvod praktické skupiny budu prezentovat krátké shrnutí některých základních charakteristik moderních mileneckých vztahů. Jedná se o statistické závěry některých současných studií doplněných o další atributy a postřehy, které se vztahují ke směrování a vývoji kvality vztahů a trendům, které naše vztahy ovlivňují v porovnání například s nedávnou minulostí. Závěry se vztahují k poměrům, které panují v rámci celé společnosti. Je možné, že některé […]

Úvodní informace k projektu Eupareunia

Skupina erotického a milostného naplnění v páru, Eupareunia, je alternativní forma „terapie“ našich milostných vztahů, která si klade za cíl nabídnout jinou cestu léčby a rozvoje intimních vztahů, než jaké nám poskytuje moderní psychologie, sexuologie a manželské poradny. Jedná se praktickou část projektu instruktorů z řad mezinárodní federace jógy Átman, jejíž českou pobočkou je škola jógy a tantry Sdružení Rezonance. Teoretická […]