Tag Archives: sebevědomí

Sebedůvěra, sebevědomí, sebejistota

Pro lepší pochopení, v jakém smyslu užíváme tyto tři pojmy, zařazuji úryvek z knihy „Moc nad bezmocí“: Pro okruh pocitů vlastní hodnoty a pocitů bezmoci máme mnoho podobných pojmů. Mluvíme o sebedůvěře, sebevědomí, sebejistotě. Všechny tyto pojmy spolu nějakým způsobem souvisí, ale zároveň označují také něco trochu jiného. V rozhovorech často slyším, že někdo neumí sebevědomě vystupovat, nemá žádné sebevědomí, […]

Cesty ke zdravému pocitu vlastní hodnoty

Je mnoho cest, které vedou k rozvoji zdravého pocitu vlastní hodnoty. Jsou tu psychologické cesty, jak jsou popsány v mnoha příručkách. Jsou tu cesty, které nám ukazuje bible. V bibli můžeme objevit vlastní Ježíšovu terapii, jak dopomáhá lidem ke zdravému pocitu vlastní hodnoty. Chtěl bych v krátkosti ukázat několik cest, které se mi zdají důležité. Spojují vždy již psychologickou […]