„Co je láska?“
„Nepřítomnost strachu.“
„A z čeho máme strach?“
„Z lásky“, řekl Mistr.

–Anthony de Mello

Úvodní informace k projektu Eupareunia

Skupina erotického a milostného naplnění v páru, Eupareunia, je alternativní forma „terapie“ našich milostných vztahů, která si klade za cíl nabídnout jinou cestu léčby a rozvoje intimních vztahů, než jaké nám poskytuje moderní psychologie, sexuologie a manželské poradny. Jedná se praktickou část projektu instruktorů z řad mezinárodní federace jógy Átman, jejíž českou pobočkou je škola jógy a tantry Sdružení Rezonance.

Teoretická část této práce bude věnována důležitosti erotického naplnění v páru a možnostem léčby za pomocí sexuální síly, a bude prezentovat jak závěry současného moderního výzkumu (např. z oblasti neurochemie), tak i principy a možnosti využití prastarých technik harmonizace páru z různých duchovních systémů, jako je jóga, tantra, ajurvéda a další.

Praktická část této práce (ke které se vztahují tyto stránky) bude zaměřena na prezentaci různých metod, které tyto systémy mohou nabídnout v oblasti řešení problémů vyplývajících ze sexuální a erotické úrovně, které se u současných moderních párů vyskytují nejčastěji, a bude sledovat vyhodnocení jejich úspěšnosti a poskytnutí praktických vodítek všem, kteří mají aspiraci pracovat na své schopnosti tvořit a udržovat harmonické dlouhotrvající a naplněné milenecké vztahy.

Podstatnou cílovou skupinu tohoto projektu mohou tvořit milenecké páry, ve kterých se jeden věnuje praxi nějaké duchovní cesty (typicky józe nebo tantře), zatímco druhý v páru tuto potřebu nesdílí, nebo se dokonce tomuto směřování svého milého či milenky určitým způsobem brání a vnímá ho jako jisté ohrožení, což samo o sobě většinou do společného soužití vnáší disharmonické prvky. Veškeré informace a praktické metody budou v rámci skupiny prezentovány obecnou formou bez využití specifik nějakého duchovního směru či tradice tak, aby byly přístupné všem, bez nutnosti jakýchkoliv předchozích znalostí. Víra v Boha či vyznání praktikantů nehrají žádnou roli.

Účast ve skupině by tak měla být přínosná i párům a jednotlivcům zcela mimo kurzy jógy. Domnívám se, že bude mít současně co nabídnout i pokročilým duchovním párům, kteří si tak mohou ověřit a porovnat, zda jsou jejich schopnosti a dovednosti na poli lásky a milování v takovém pořádku, jak se domnívají.

Pro praktikanty kurzů tantry bude užitečná informace, že praktické návody a principy, které budu prezentovat v rámci této skupiny, tvoří vlastně jakési „předpoklady“ k tomu, abychom se mohli začít později plně a úspěšně věnovat cestě tantrajógy (což samozřejmě není podmínkou a ani to není cíl této skupiny). To by mohlo současné pokročilejší studenty odradit, ale rád bych připomněl, že nikoliv počet let strávených na nějakém kurzu je to, co hraje roli, ale naše praxe a výsledky. Stejnou prerekvizitu k tantře představuje například i zvládnutí dokonalé kontroly našeho sexuálního potenciálu (čímž bude tato praktická skupina vlastně končit), takže například podle tohoto měřítka by měl každý posoudit, za jak zkušeného se může považovat. Pokud bych tantrickou cestu přirovnal k jakési vysoké škole života, pak Eupareunie je školka, nebo škola základní, která by jí měla předcházet.

O průběhu historicky prvního ročníku skupiny si můžete přečíst v článku na webu Jogín: Eupareunia – skupina milostného naplnění.

Praktické informace

Zapojit se do účasti na skupině milostného naplnění Eupareunia bude možné dvěma způsoby: skrze dálkové anebo prezenční studium.

Dálkové studium bude probíhat pouze na internetu za pomoci těchto webových stránek a emailu, a bude studentům zaručovat naprostou anonymitu. Nikdy během celé délky studia nebudou nuceni udat svoji identitu, pokud se tak nerozhodnou z nějakého důvodu sami učinit. Dálková forma studia provede zájemce souhrnem několika základních bodů, vztahujících se k milostnému naplnění, avšak samozřejmě povrchněji než v případě prezenčního studia, protože informace budou podávány obecně a metody nemůžou být v tomto případě přizpůsobeny individuálním potřebám jednotlivých účastníků.

Dálkoví studenti obdrží tedy k dispozici na vyzkoušení některé metody pro řešení nejčastějších problémů v páru, které se vždy budou vztahovat k právě probíranému tématu. Na každý takový „krok“ skupiny bude vyčleněn čas na studium a praxi (asi tři týdny), přičemž celá naše cesta bude zahrnovat asi 5-7 takovýchto milníků.  Aby to nebyla pouze čirá teorie, pro pokračování do dalšího kola bude muset každý dálkový student splnit nějaký „domácí úkol“, ve kterém se pokusí integrovat vybrané řešení do svého života a jako zpětnou vazbu vyplní vždy internetový dotazník, vztahující se k proběhnutému tématu. Výsledky dotazníků nebudou nikde jednotlivě prezentovány, ale budou použity pro vyhodnocení úspěšnosti prezentovaných metod a také pro statistické účely kvůli výzkumu v teoretické části této práce.

Do dálkového studia se mohou zapojit nejen studenti v páru, ale i jednotlivci, kteří momentálně v páru nejsou. I těm by měla účast na skupině pomoci v některých bodech rozvinout svoji schopnost milovat, třebaže nebudou zatím moci plně využít některých nabízených metod. Registrace do dálkového studia probíhá zde.

Prezenční forma studia probíhá v Brně (existuje možnost otevřít skupinu i v Praze či Olomouci, pokud se v těchto městech najde dobrovolník z řad studentů Rezonance, který by setkání organizoval) a je určena pouze párům. Předpokladem vstupu do skupiny je aspirace věnovat pro prohloubení milostného vztahu určitou část svého času. Na rozdíl od dálkového studia bude harmonogram prezenční skupiny přizpůsoben na míru jednotlivým párům. Každý pár se bude intenzivněji a více do hloubky věnovat pouze nejdůležitějším problémům, kterým v současnosti musí čelit (jeden nebo dva body na celý rok). Místa setkávání a jejich termíny si domluvíme mezi sebou, vidět bychom se měli přibližně jednou za měsíc.

Pro rok 2012 není prezenční forma studia zahájena, je možné účastnit se pouze dálkově.

O mně

Jmenuji se Ondřej (33) a přes deset let se věnuji praxi integrální jógy a tantrajógy. Koordinátorem skupiny pro harmonizaci milostných vztahů jsem se stal zásahem dá se říct „vyšší moci“, nicméně jogíni vědí, že náhody neexistují, takže s tímto vědomím budu na projektu Eupareunia také pracovat. Výsledky práce použiji při obhajobě „diplomové práce“ aspirantského kurzu pro instruktory jógy federace Atman. To však není má jediná motivace. Věřím, že společné výsledky praktikantů skupiny Eupareunia přispějí k obohacení a prohloubení i mého milostného vztahu. Jedním z bodů zadání je nakonec i má vlastní praktická účast ve skupině. Případní zájemci se se mnou mohou setkat na kurzech jógy v brněnském centru jógy Šambala. V případě jakékoliv zpětné vazby, otázek a návrhů mně prosím kontaktuje.

Comments are disabled for this post