Tag Archives: poezie

O Lásce (Prorok)

Abych více dokreslil, co už bylo zmíněno v našem prvním krůčku studia, uvádím poetický odstavec plný moudrosti lásky z práce geniálního „proroka“ Challíla Džibrána: „Jestliže na tebe pokyne láska, následuj ji, třeba jsou její cesty tvrdé a srázné. A ovanou-li tě její perutě, oddej se jí, třeba se můžeš zranit o meč ukrytý v jejích křídlech. A promluví-li k tobě, uvěř v ní, třebaže […]