Tag Archives: láska

Miluj sám sebe

Biblický text: K Ježíšovi přistoupil jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘ […]

Není kam jít

Jako preludium k druhé lekci bych rád doporučil vaší pozornosti tyto dva úryvky z knihy Anthony de Mella, které obsahově tvoří pomyslný most mezi naší první a druhou lekcí, mezi láskou a… uměním zůstat i ve vztahu sám za sebe a neztratit se. Nikomu nestraň Podívejte se na svůj život a na to, jak jste jeho prázdnotu zaplnili lidmi. Výsledkem toho […]

Chráněno: Probouzení a pozvedání lásky (praxe 1)

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Zbavte se žárlivosti: nadobro!

Ve skutečnosti existují vlastně jen dvě kategorie lidí: ti, kteří jsou žárliví a ti, kteří si to nepřiznají. Třetí kategorie je vyhrazena šťastným výjimkám, neobyčejným osobnostem, které dosáhly nad běžné limity, výjimečným lidským bytostem, jež trvale zůstávají v božském světle a jimž se žárlivost stala prázdným pojmem. Ale o nich nebude tento článek. Bude o tobě, o mně, o všech, kteří někdy […]

Typologie lásky

Třebaže je láska ve své podstatě v prapůvodní formě jednotná a celistvá, projevuje se ve světě v mnoha různých podobách. Ačkoliv je naše skupina věnována především Erótu a lásce milenecké, bude užitečné se podívat, jaké druhy lásky rozlišovali lidé nejstarších tradic naší planety. Starověká řecká kultura v jazyce i dílech filozofů používala často toto obecné rozdělení lásky: Erós (touha, vášeň) vyznačující […]

Odpuštění našim rodičům, přátelům i sobě samotným

Nemůžeme se uzdravit, aniž bychom odpustili svým rodičům. Ať se nám to líbí nebo ne, naše matka je naším prvotním vzorem dospělé ženy a náš otec je prvotním vzorem dospělého muže. Pokud se muž zlobí na svou matku, bude neustále obviňovat všechny dospělé ženy, které se mu připletou do života; pokud má se svou matkou problém […]

Tři druhy lásky

Pokud se cítíš v oblasti lásky trochu zmatený (zmatená), zřejmě si neuvědomuješ, že existují tři druhy lásky. Budu se snažit je popsat a prosím tě, vyhodnoť na základě tohoto popisu své vztahy k přátelům, členům rodiny nebo k příslušníkům opačného pohlaví. „Láska jestliže“ První typ lásky je pro mnoho lidí jediný, jaký vůbec znají. Nazývám tuto lásku „láska jestliže“. […]

Láska (Gregorian Bivolaru)

Láska je jedna z fundamentálních božích vlastností. Objevením lásky si současně uvědomíme existenci Boha. Láska je „esence“ Boží. Nekonečná energie Lásky vychází z Boha a vytváří vše, co je dobré, duchovní a harmonické, pravdivé, plné extáze. Všechny překrásné manifestace v sobě obsahují tajemnou a hluboce sjednocující energii lásky. Je-li láska v nás všech, jsme my všichni v Bohu. Energie lásky, která se dá […]

Láska pro duchovně zaměřený pár

Výtah z přednášky o lásce v duchovním páru, Eduard Selea, Gregorian Bivolaru. Všichni lidé, aniž by se to někde učili, vždy toužili mít lásku, projevovat lásku, cítit lásku a intenzivně milovat. Ti, kteří se zajímají o duchovnost, vědí, že láska přichází jako energie od Boha a my ji skrze rezonanci přijímáme do našeho nitra. Pro někoho může vyvěrat z makrokosmu, universa, absolutna, […]

O Lásce (Prorok)

Abych více dokreslil, co už bylo zmíněno v našem prvním krůčku studia, uvádím poetický odstavec plný moudrosti lásky z práce geniálního „proroka“ Challíla Džibrána: „Jestliže na tebe pokyne láska, následuj ji, třeba jsou její cesty tvrdé a srázné. A ovanou-li tě její perutě, oddej se jí, třeba se můžeš zranit o meč ukrytý v jejích křídlech. A promluví-li k tobě, uvěř v ní, třebaže […]