Tag Archives: Erós

Sexualita enigmatická

Lidská sexualita nedošla ani do dnešních dnů uspokojivého vysvětlení. Někteří sexuologové se dokonce skepticky shodují v tom, že jejího poznání nebude dosaženo nikdy. [1] Přihlédneme-li k obrovskému množství studií, knih a článků, které máme v současnosti k dispozici, a jenž se vztahují k sexualitě, mohli bychom nabýt dojmu, že ty nejdůležitější poznatky již musely být učiněny. Pokud však podrobíme tyto materiály našemu […]

Erotické naplnění?

Obecně slova erotické a naplnění většinou běžně nespojujeme, protože lidé dnes prostě mají sex, milují se, a o „dobré souloži“ se vyjádří, že byla jednoduše uspokojivá. Když hovoříme o tom, že nás něco naplnilo, myslíme tím, že se to hluboce dotklo našeho srdce a citů. Takže co vlastně má znamenat ono erotické naplnění? Z pohledu celého člověka je sexualita vždy více […]