Erotické naplnění?

Obecně slova erotické a naplnění většinou běžně nespojujeme, protože lidé dnes prostě mají sex, milují se, a o „dobré souloži“ se vyjádří, že byla jednoduše uspokojivá. Když hovoříme o tom, že nás něco naplnilo, myslíme tím, že se to hluboce dotklo našeho srdce a citů. Takže co vlastně má znamenat ono erotické naplnění?

Z pohledu celého člověka je sexualita vždy více než instinkt. Uchováváme v sobě cit lásky, který nás nutí někoho milovat, protože cítíme hlubokou vnitřní potřebu naplnit a doplnit jeden druhého. Lidstvo by nemohlo přetrvat bez potřeby milování, bez této mimořádné touhy po tom, stát se úplným. Někteří to nazývají hledáním spřízněné duše, své druhé poloviny, a obdobně. Jedná se vlastně jinak vyjádřeno o tíhnutí k dosažení androgynního stavu, ve kterém je sjednocen mužský a ženský princip, jang a jin. Z této perspektivy se odhaluje nezbytnost sexuality, protože bez ní nemůžeme této vnitřní jednoty dosáhnout. Sexualita je současně úzce spojena s láskou. Probouzet sexuální energii bez pocitu či bez vnímání lásky, je to, co dnes nazýváme sexem. Provozovat sex, který nezahrnuje naše srdce a city, nám však žádný stav vnitřního uspokojení, nádherného naplnění, či extatické komunikace s naším milovaným či milovanou, neposkytne. Vždy to bude pouze banální sportovní výkon, který náš hlad nezažene, ale ještě ho více posílí.

Lásce (a Erótu) budeme věnovat první krok na naší společné cestě v této praktické skupině. Jaká je tedy definice erotického naplnění? Přece ta vaše! Je to cosi, co nastane během milování mezi dvěma milenci, pokud prožívají čistou a harmonickou lásku jeden k druhému, a vnímají hluboké spojení svých duší, spojení, které jim dává pocítit, že jsou pouze jednou, sjednocenou bytostí. Odtud můžeme vytušit významnou spojitost mezi erotickým naplněním a láskou. Erós je pak bezprostředním projevem lásky v konkrétních aspektech, které začínajících na tělesné úrovni a končí v nekonečnu. [1]

Aby dosáhli tohoto druhu naplnění a dokázali ve svém milostném vztahu naplno prožívat extázi, radost a intenzivní potěšení, měli by si oba milenci uvědomit, že cokoli nabízí a dávají ve prospěch svého vztahu, nabízí ve skutečnosti také sami sobě. Jinak vyjádřeno, měli by pochopit, že když budou zprostředkovávat druhému tolik štěstí, jak je to jen možné, budou také sami sobě dávat tolik štěstí, jak je to jen možné. Měli by mít vždy na paměti základní pravidlo, totiž že: „Mým největším štěstím je, když dokážu učinit svou milou/milého tak šťastného/šťastnou, jak je to jen možné.“ Vzájemným dodržováním této myšlenky dokáží oba milenci cítit díky probouzení nevýslovné empatie intenzivní štěstí. Umožní jim to prožívat hluboké štěstí, které ten druhý empaticky cítí, a tak se oba milenci přibližují a otevírají zmiňovanému fascinujícímu a nevýslovnému androgynnímu stavu, kdy se skrze tuto empatii a úplnou lásku muž přibližuje své vnitřní ženě a žena se přibližuje svému vnitrnímu muži. [2]

Eupareunia, dokonalé milenecké propojení

Eupareunia, dokonalé milenecké propojení


[1] Roxana, Anghel Elena – Erotic fulfillment and the confrontation with nowadays society sexual problems, YTAC

[2] Bivolaru, Gregorian – The Secret Tantric Path of Love, Natha Publishing House, 2010, str. 49

Comments are disabled for this post