Tag Archives: lexikon

Minilexikon

Vysvětlující doplnění k některým zde používaným termínům (budu postupně doplňovat dle potřeby): Eupareunie – dnes již víceméně nepoužívaný termín, který označuje dokonalou shodu a spojení, které může nastat uvnitř milostného páru, pokud je na sexuální a erotické úrovni nesmírně šťastný. Z lékařského hlediska je eupareunií myšleno zdravé a přirozené pohlavní spojení muže a ženy, ve kterém zažívají simultánní orgasmus. Harmonie – […]