Tag Archives: křesťanství

Typologie lásky

Třebaže je láska ve své podstatě v prapůvodní formě jednotná a celistvá, projevuje se ve světě v mnoha různých podobách. Ačkoliv je naše skupina věnována především Erótu a lásce milenecké, bude užitečné se podívat, jaké druhy lásky rozlišovali lidé nejstarších tradic naší planety. Starověká řecká kultura v jazyce i dílech filozofů používala často toto obecné rozdělení lásky: Erós (touha, vášeň) vyznačující […]