Tag Archives: sexualita

Erotika v moderních médiích

Dnešní moderní civilizace svým rozmachem komunikačních médií docela určitě mění náš pohled i na sexualitu. Nabídka knih, časopisů, televizních seriálů, filmů či webových stránek (a to především) s tematikou sexu je obrovská a všudypřítomná, snadno dosažitelná i dětem. Teoreticky se jedná o vynikající podmínky, které by měly snadno vyvrátit pesimistický postesk nad nedostatečnou výukou a vzděláním v oblasti erotiky. Bohužel, i v tomto případě naneštěstí […]

Sexualita enigmatická

Lidská sexualita nedošla ani do dnešních dnů uspokojivého vysvětlení. Někteří sexuologové se dokonce skepticky shodují v tom, že jejího poznání nebude dosaženo nikdy. [1] Přihlédneme-li k obrovskému množství studií, knih a článků, které máme v současnosti k dispozici, a jenž se vztahují k sexualitě, mohli bychom nabýt dojmu, že ty nejdůležitější poznatky již musely být učiněny. Pokud však podrobíme tyto materiály našemu […]