Sexualita enigmatická

Lidská sexualita nedošla ani do dnešních dnů uspokojivého vysvětlení. Někteří sexuologové se dokonce skepticky shodují v tom, že jejího poznání nebude dosaženo nikdy. [1] Přihlédneme-li k obrovskému množství studií, knih a článků, které máme v současnosti k dispozici, a jenž se vztahují k sexualitě, mohli bychom nabýt dojmu, že ty nejdůležitější poznatky již musely být učiněny. Pokud však podrobíme tyto materiály našemu hlubšímu pozornému studiu, zjistíme, že ve skutečnosti je o ní známo stále velmi málo. Je pravdou, že lidé již například objevili nezměrný význam orgasmu, avšak někteří badatelé už kolem něj stihli vytvořit nové umělé mýty. Současné výzkumy také odhalily důležitost, kterou má v oblasti sexuality eupareunie. Přesto studie na toto téma zůstávají do dnešní doby stále útržkovité a většinou vše redukují na simultánní orgasmus, přičemž i k tomuto tématu je téměř výlučně přistupováno z pohledu fyzické, tělesné úrovně.

Ve skutečnosti se sexualita jeví sexuologům být otázkou, na kterou ještě nejsou schopni nalézt odpovědi, a to ani ty provizorní. Vědecký výzkum se v této oblasti jakoby nehýbe z místa. Je s podivem, že až do nedávné doby skoro nikdo sexualitu přímo nestudoval, s výjimkou jejích patologických forem. Například ve studii Francçoise Duyckaerta s názvem „Formování sexuálního svazku“ odhalíme, dokonce již od prvních stran, že autor považuje psyché za skutečnost, která je ukryta kdesi v těle a odkud různě ovlivňuje naše fyzické chování a reakce. Je zřejmé, že badatel měl intuici ohledně faktu, že uvnitř lidského univerza existují jisté subtilní vrstvy, které pokročilí jogíni znají již po tisíce let. Dvě z těchto neviditelných vrstev jsou vitální a mentální obal. Může se zdát, že pro Francçoise Duyckaerta je tímto právě psyché, o kterém hovoří ve své knize.

Když se na věc podíváme z jiné perspektivy, můžeme vypozorovat, že obecná ztráta univerzální ingredience, kterou v rámci každého milostného spojení představuje láska, vrhá vztahy na výlučně sexuální úrovni do temna a šedi bezvýznamnosti, a odhaluje je před námi coby prosté fyzické vybití, které je ovládáno pouze biologickými mechanismy. V důsledku této degradace, která napadla atmosféru naší planety, prožívá mnoho lidí sex bez lásky, bez radosti a dokonce bez potěšení. Řada z nich projevuje komediální formu sexuality, kterou známe z pornografických filmů, a která citlivým jedincům odhaluje suchopárnost, která téměř úplně postrádá jakoukoliv rafinovanost či krásu a která může vést případně až k surovému chování. Takováto systematická a nepřetržitá degradace postupně způsobuje nebezpečný pokles naší erotické vnímavosti a vzrušivosti.

Je dobře známo, že sexualita v současnosti představuje pro mnoho lidí určitý problém. Dokonce i v naší moderní době je a zůstává pro mnoho lidí problematickou, protože o ní neznáme všechny informace, které jsou nezbyté k otevřenému a správnému přístupu k ní. V podstatě ani nevíme, co vše je v  lidské sexualitě, když dojde k pohlavnímu spojení, zahrnuto, a z toho důvodu sexualita vždy byla a stále je oblastí, která otázky spíše předkládá.

Pokusíme se nyní do určité míry vysvětlit, proč asi zůstává stále touto enigmou, a proč, když dvě bytosti opačného pohlaví, které milují jeden druhého, vejdou do milostného propojení, většinou netuší, co ve skutečnosti činí, netuší, co chtějí, netuší, co hledají, a netuší ani, co případně naleznou. Neznají pravý význam touhy, která je bouřlivě přitahuje jeden k druhému.

Jedná se pouze o touhu prožít intenzivní a hluboké potěšení? Ve většině případů bude odpověď ano, samozřejmě. Ale taková odpověď je také pouze částečná a neúplná, protože milenci rovněž předvídají, že potěšení, vyhledávané pouze pro potěšení samotné, v sobě postrádá smysl. Pro mnohé je význam tohoto spojení často jaksi enigmatický, a někteří jej vnímají toliko obrazně. Co však představuje?

Anebo můžeme jít ještě dále: Tajemství sexuality tkví v tom, že většinou zůstane velkým mysteriem dokonce i přesto, že sexuální zkušenosti sami prožíváme. Za svojí zjevnou podobou nás naše sexualita nutí uznat a vycítit, že ve skutečnosti náleží mysteriózní úrovni člověka.

Zamyslíme-li se nad těmito aspekty, ke kterým jsme došli, musíme v závěru připustit, že lidská sexualita je skutečnou enigmou. Její tajemství přetrvává ne proto, že by nutně představovala něco nevysvětlitelného, co není možné pochopit, ale zůstává mysteriem v jiném významu tohoto slova. Sexuologové prozatím stále nezavršili její výzkum, a více než to, můžeme říci, že jí dokonce ani nezačali rozumět a nejsou schopni ji uspokojivě vysvětlit.

Tato praktická skupina milostného a erotického naplnění si klade za cíl vnést do této oblasti alespoň malinký paprsek světla. Nebylo by to možné, pokud bych nemohl při její přípravě čerpat ze zásadní moderní práce ve výzkumu sexuality, která představuje opravdový základní kámen revolučního přístupu k intimitě, potěšení a milostnému naplnění v našich životech. Jedná se o knihu známého rumunského jogína Gregoriana Bivolaru, který je rovněž duchovním otcem školy jógy a tantry, ze které vycházím. Jeho kniha „The Secret Tantric Path of Love to happiness and fulfillment in a couple relationship“ předkládá takovýto nový pohled a pomáhá nám pochopit, proč je tak důležité, že nejstarší hra na světě, anebo jinými slovy, milostné hrátky, se v prvé řadě opírají o vzájemnou lásku. Kniha zatím není k dispozici v češtině a tak budu v rámci této skupiny používat překlady některých jejích částí, které nejsou určeny pokročilým praktikantům systému tantrajógy, ale nám, nezkušeným začátečníkům.


[1] Bivolaru, Gregorian – The Secret Tantric Path of Love, Natha Publishing House, 2010, str. 18

Comments are disabled for this post