Category Archives: Lekce 2 – Sebevědomí

Pauza #5

A končíme druhou lekci. Cílům obsažených v tomto kroku je samozřejmě třeba se věnovat dlouhodobě a neustále se máme toužit transformovat. To ostatně platí i pro všechny ostatní kroky našeho studia, ale snad nám plnění domácího úkolu poskytlo alespoň určitý impuls k tomu v sobě něco překonat, nebo alespoň upřímně zjistit, jak na tom jsme. Mně se to podařilo, lépe […]

Lekce 2 – Sebevědomí

Gratuluji všem, kteří obdrželi „zápočet“ z první lekce, a vítám vás do druhého kroku. Našim tématem je tentokrát sebepoznání, sebeúcta a respekt vůči sobě samému a z něj pramenící sebedůvěra, nutná nejenom pro navazování známostí, ale především pro jejich zdravé fungování. Budeme tedy společně sbírat odvahu, a/nebo prohlubovat naši pokoru. Druhá lekce poběží opět po tři týdny, a to od 25. června […]

Chráněno: Prohlubování sebevědomí a pokory (praxe 2)

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Pauza #4

Za vším, co se nám daří či nedaří, stojí většinou dvě vlastnosti: odvaha a strach. Každý den nás potkávají možností, některé ani nepostřehneme, jiné nás nezaujmou, ale vždy je to dostatečně velké množství těch, které nás lákají. Některé dokážeme zvládnout snadno, jiné však vyžadují extra úsilí a narážejí tak na hranice našeho sebevědomí. Přicházejí pochybnosti a nejistota. Nejsme […]

Sebedůvěra, sebevědomí, sebejistota

Pro lepší pochopení, v jakém smyslu užíváme tyto tři pojmy, zařazuji úryvek z knihy „Moc nad bezmocí“: Pro okruh pocitů vlastní hodnoty a pocitů bezmoci máme mnoho podobných pojmů. Mluvíme o sebedůvěře, sebevědomí, sebejistotě. Všechny tyto pojmy spolu nějakým způsobem souvisí, ale zároveň označují také něco trochu jiného. V rozhovorech často slyším, že někdo neumí sebevědomě vystupovat, nemá žádné sebevědomí, […]

Chráněno: Prohlubování sebevědomí a pokory (teorie 2)

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.