Lekce 2 – Sebevědomí

Gratuluji všem, kteří obdrželi „zápočet“ z první lekce, a vítám vás do druhého kroku. Našim tématem je tentokrát sebepoznání, sebeúcta a respekt vůči sobě samému a z něj pramenící sebedůvěra, nutná nejenom pro navazování známostí, ale především pro jejich zdravé fungování. Budeme tedy společně sbírat odvahu, a/nebo prohlubovat naši pokoru. Druhá lekce poběží opět po tři týdny, a to od 25. června do 15. července.

Postupový dotazník | Teorie k této lekci | Praxe k této lekci

Připomínám, že vstupní heslo je jiné, než pro 1. lekci a obdrží jej ti studenti, kteří si přejí ve studiu pokračovat a vyplní postupový dotazník. Vaše zkušenosti z plnění prvního úkolu, které se mi takto postupně sbíhají, jsou nadmíru zajímavé a časem se s některými závěry opět podělím, stejně jako v případě dotazníku úvodního.

Okruhy témat a problémů (příklady):

 • Mám potíže s navazováním známostí.
 • Nedokážu přijmout sám/sama sebe jaký/jaká jsem a jak vypadám.
 • Nedokážu sám/sama se sebou vydržet.
 • Ochromuje mě nesmělost a stud.
 • Prožívám pouze povrchní anebo krátkodobé vztahy.
 • Nevidím smysl mého současného vztahu.
 • Nemám se rád/a.
 • Pociťuji ve vztahu nedostatek prostoru, svobody, možnosti prosadit se.

Nejčastější chyby (příklady):

 • Neznalost sebe sama, své skutečné povahy.
 • Nejsme si vědomi svých potřeb.
 • Chybějící sebeláska a respekt vůči sobě.
 • Opakování neustále stejného vzorce chyb v našich vztazích.
 • Malý nebo příliš velký osobní prostor mezi milenci.
 • Dám více na názory ostatních, než na své vlastní.
 • Strach z neúspěchu. Strach někoho oslovit a být osloven.
 • Strach, že nejsem pro ostatní atraktivní.
 • Strach říct „ne“. Strach vyřknout vlastní názor.
 • Strach z odmítnutí.
 • Chybějící sebedůvěra.
 • Potlačování svého projevu ve vztahu.
 • Závislost, připoutanost namísto skutečné lásky.

Comments are disabled for this post