Pauza #4

Za vším, co se nám daří či nedaří, stojí většinou dvě vlastnosti: odvaha a strach. Každý den nás potkávají možností, některé ani nepostřehneme, jiné nás nezaujmou, ale vždy je to dostatečně velké množství těch, které nás lákají. Některé dokážeme zvládnout snadno, jiné však vyžadují extra úsilí a narážejí tak na hranice našeho sebevědomí. Přicházejí pochybnosti a nejistota. Nejsme si jisti, zda to zvládneme. Chci oslovit nového zajímavého člověka, nevzdám to na poslední chvíli? Neodmítne mě? Mám možnost uspořádat přednášku na téma, které mě zajímá. Najdu k tomu odvahu? Mám se účastnit natáčení interview pro dokument v televizi. Neznervózním před kamerami? Pochybnosti a zase pochybnosti …

Před lety jsem narazil na fascinující reklamu. Kdykoli si ji pustím, svět plný strachu a pochyb se mi rozjasní a já mám najednou chuť a sílu do věcí, kterých jsem se předtím bál. Třeba osloví i vás. Možná i vy máte věci, které chcete udělat, ale strach vás nechce pustit. Chcete oslovit neznámé lidi, požádat partnera o ruku, změnit práci či se třeba vrátit ke koníčkům z dětství. Ať je to to či ono, strach nás drží a odvaha postrkuje. Zdá se mi, že v našich životech vítězí strach. Třeba toto krátké video pomůže vaší odvaze k tomu, aby získala převahu a vám aby se tak splnilo více toho, co si přejete. [1]

Starý indián vyprávěl svému vnukovi o boji, který probíhá uvnitř každého člověka. Řekl mu, že takový boj se dá přirovnat ke krutému souboji dvou vlků. Jeden z nich je zlý – je to závist, žárlivost, smutek, sobectví, nenávist, hrubost, sebelítost, domýšlivost a ego. Ten druhý je dobrý – je to radost, láska, pokoj, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra. Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvilce se zeptal: „A který z nich vyhraje?“ Starý indián odpověděl: „Přece ten, kterého krmíš!“ … existuje tedy v podstatě pouze jediná cesta, jak zpracovat strach. Jít odpoutaně do těch situací i za cenu četných proher, pádů či nedorozumění a zkoušet to znova a znova, dokud nerozšíříme naši komfortní zónu i na tyto nové zážitky. Více v praxi 2. lekce.

Řekl vám už někdo, že…? (k teorii o sebeúctě a sebelásce: vy si to zasloužíte!)


[1] Podle:Tomáš Hajzler – Odvaha a strach, http://blog.peoplecomm.cz/

Comments are disabled for this post