Tag Archives: láska

Chráněno: Probouzení a pozvedání lásky (teorie 1)

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Sexualita enigmatická

Lidská sexualita nedošla ani do dnešních dnů uspokojivého vysvětlení. Někteří sexuologové se dokonce skepticky shodují v tom, že jejího poznání nebude dosaženo nikdy. [1] Přihlédneme-li k obrovskému množství studií, knih a článků, které máme v současnosti k dispozici, a jenž se vztahují k sexualitě, mohli bychom nabýt dojmu, že ty nejdůležitější poznatky již musely být učiněny. Pokud však podrobíme tyto materiály našemu […]

Láska jako dar od Boha

Tento článek pojednává o porozumění Lásce a o možnosti, jak můžeme být velice snadno a téměř spontánně v nepřetržitém spojení s Bohem pomocí uvědomování určitého aspektu Lásky. Mnoho duchovních tradic uvádí, že základním zdrojem Lásky ve vesmíru je Bůh. To není žádným velkým překvapením a většina lidí to chápe stejně. Jelikož Láska je vibrací, má svůj původ v Bohu (výchozím zdroji všech vibrací) […]

Obecné principy řešení problémů ve vztazích

Samotný způsob, jakým milenci reagují, když se v jejich vztahu objeví nějaký problém, anebo mezi nimi něco neklape, bývá většinou kamenem úrazu. Velmi často se totiž (nevědomě) snaží navrátit vztah do takové podoby, v jakém se nacházel před propuknutím problému, obracejí se k minulosti a snaží se ji znovu obnovit. Musíme však vědět, že dokud se budeme snažit věci […]

Erotické naplnění?

Obecně slova erotické a naplnění většinou běžně nespojujeme, protože lidé dnes prostě mají sex, milují se, a o „dobré souloži“ se vyjádří, že byla jednoduše uspokojivá. Když hovoříme o tom, že nás něco naplnilo, myslíme tím, že se to hluboce dotklo našeho srdce a citů. Takže co vlastně má znamenat ono erotické naplnění? Z pohledu celého člověka je sexualita vždy více […]