O Lásce (Prorok)

Abych více dokreslil, co už bylo zmíněno v našem prvním krůčku studia, uvádím poetický odstavec plný moudrosti lásky z práce geniálního „proroka“ Challíla Džibrána:

„Jestliže na tebe pokyne láska, následuj ji, třeba jsou její cesty tvrdé a srázné. A ovanou-li tě její perutě, oddej se jí, třeba se můžeš zranit o meč ukrytý v jejích křídlech. A promluví-li k tobě, uvěř v ní, třebaže její hlas může rozmetat tvé sny, jako severák poplení zahradu.

Neboť láska tě stejně činí králem, jako tě přibíjí na kříž. Jako pomáhá tvému růstu. Tak působí i tvé
okleštění. Stejně jako vystupuje na tvůj vrchol a laská nejněžnější tvé haluze chvějící se na slunci,
tak sestoupí i k tvým kořenům a otřese jejich srůstem s půdou.

Shromažďuje vás k sobě jako snopy obilné. Vymlacuje vás, aby vás obnažila. Prosívá vás, aby vás zbavila plev. Vymílá vás do zbělení. Hněte vás, pokud nezvláčníte a pak vás postoupí svému posvátnému ohni, abyste se stali posvátným chlebem k posvátné hostině boží.

Všechny tyto věci vykoná na vás láska, abyste poznali tajemství svého srdce a tímto poznáním se stali zlomkem srdce Života.

Jestliže však vy ve své malodušnosti budete vyhledávat jenom poklid lásky a požitky lásky, potom lépe učiníte, přikryjete-li svoji nahotu a odejdete ze stodoly lásky do světa bez vůně, kde se budete smát, ale ne veškerým svým smíchem a budete naříkat, ale ne veškerými svými slzami.

Láska nedává nic než sebe samu a nebéře nic než sebe samu.
Láska se nečiní pánem, ani nebude mít pána, neboť láska lásce postačí.

Miluješ-li, neříkej, „V mém srdci je Bůh“, nýbrž spíše „Já jsem v srdci božím“.
A nedomýšlej se, že můžeš řídit běh lásky, neboť láska, uzná-li tě hodným, řídí běh tvůj.
Láska nemá jiného přání, než vyplnit sebe samu.

Miluješ-li a musíš nezbytně mít nějaké přání, měj toto přání: Rozplynout a býti jako bystřina horská, zpívající noci svou píseň. Poznat bolest své něhy. Být poraněn svým vlastním pochopením lásky a krvácet dobrovolně a radostně.

Procitat za svítání s okřídleným srdcem a vzdávat díky za další den lásky, v poledne odpočívat a přemítat o zanícení lásky, večer se vracet domů s vděčnosti. A pak usínat s modlitbou za milence ve svém srdci a se zpěvem chvály na svých rtech.

Zdroj: Challíl Džibrán: Prorok

Comments are disabled for this post