Pauza #2

Čas na druhou pauzu. Tentokráte pro její vyplnění dávám k dispozici příspěvek demonstrující zákon rezonance (k teorii o lásce). Nezapomínejme, že podle duchovních tradic, a ve shodě s poznatky nejmodernější fyziky, je vše co existuje (projevuje se) nějakou vibrací. Všechny tyto vibrace na sebe nějak reagují a mohou se dostávat do rezonance, ať se jedná o věc, proces či jev na jakémkoliv místě vesmíru. O rezonanci můžete nalézt spoustu dalších ukázek, např. známé experimenty s vibrační deskou.

No a doslovnou instruktáž, jak vnést do našich životů za pomoci univerzálního zákona rezonance více lásky, naleznete například v tomto kousku: (aneb trocha optimismu ještě nikdy nikoho neumořila…)

Slova této písně:

Hush little darling don’t you cry
every little thing’s gunna be alright
don’t worry don’t be afraid
every little thing’s gunna be ok
open up your heart unlock the cage
turn the key and break the chains
love will always find a way
if you want love you gotta give love away
(Chorus)
Give Love, Give your love away, give love, Don’t be afraid, Give love, Give your love away now, Give love, It’ll be ok.
Give love, Give your love away(4x)
love is life and life is living
living is love and love is giving
when we live for love it gives life meaning
when we live to give love, there’s no greater feeling
this feeling of kindness when loves inside us
nobody can sell this or try to buy this
cause love is priceless and it guides us
lifts us up and ignites us
love can bind us and remind us
love has no limit cause love is timeless
hate and fear will try to blind us but love unites us nobody can fight this
cause love is righteous and it might just save the whole world from this global crisis
throw your hands up if you know what the time is
open up your heart and let it shine the brightest
(Chorus)
I believe the very best philosophy
is when we live to give love with generosity
giving consciously and constantly
when we all give love there’s no stoppin we
just open up the door and let your love pour
when you open up to love you can never be poor
cause there’s always more inside the core
way more in store than you can bargain for
an infinite supply for us to share
so just throw your hands up in the air
wave em all around the atmosphere
show the whole world how much you care
we gotta give everybody love and respect c
cause what we give is what we get c’mon
always remember never forget what we give is what we get
(Chorus)

Comments are disabled for this post