Lekce 3 – Zdraví

Tématem třetí lekce je naše zdraví. Teoreticky i prakticky si projdeme některé základní faktory přispívající k udržení zdravého těla a vyrovnané psychiky, což jsou další nezbytné body na cestě k dosažení a prohloubení milostného naplnění. Naučíme se používat smyslová a přírodní afrodisiaka, povíme si o možných východiskách nejrozšířenějších sexuálních poruch a dotkneme se i dalších příbuzných témat.

Třetí lekce poběží tři týdny. Přístupové heslo obdrží na email studenti, kteří dokončili 2. lekci (po vyplnění postupového dotazníku níže).

Postupový dotazník | Teorie k této lekci | Praxe k této lekci

Okruhy témat a problémů (příklady):

 • Podlomené zdraví.
 • Poruchy libida, vzrušivosti a dosažení orgasmu.
 • Nezdravý životní styl, strava.
 • Působení na smysly pro prohloubení erotických prožitků.
 • Cvičení pro posílení a zkvalitnění sexuální aktivity.
 • Vitalita.

Nejčastější chyby (příklady):

 • Nezdravý životní styl.
 • Nezájem o studium sexuality. Neinformovanost.
 • Předpojatost vůči afrodiziakům.
 • Zábrany a ignorování zdravotního stavu, který znemožňuje zdravý milostný styk.
 • Podceňování preventivních vyšetření.
 • Neschopnost komunikovat o otázkách sexuálního zdraví.
 • Podcenění zdravého harmonicky rozvinutého vitálního těla, jako nezbytného prostředku k dosažení milostného naplnění.

Comments are disabled for this post