Lekce 4 – Komunikace

Vítám všechny zpátky s prázdnin. Po odpočinku pokračuje skupina Eupareunie čtvrtou lekcí, jejímž ž tématem je komunikace, dorozumění, intimita a důvěra v páru. Čeká vás opět obsáhlá teorie, včetně přeložených úryvků z knihy The Secret Tantric Path of Love, především však praktická část se zajímavými tipy a praktickými úkoly, které směřují k prohloubení umění vzájemného sdílení. Část lekce je věnována i těm, kteří momentálně v páru nejsou.

Postupový dotazník | Teorie k této lekci | Praxe k této lekci

Okruhy témat a problémů (příklady):

 • Tvůrčí komunikace a umění naslouchat
 • Povrchní vztahy
 • Umění hádky
 • Rozvíjení empatie
 • Pocit povrchnosti ve vztahu, chybějící jednota
 • Důvěra a intimita v páru
 • Podpora v krizových situacích

Nejčastější chyby (příklady):

 • Uzavřenost, sebestřednost
 • Stereotypní netvůrčí forma komunikace
 • Projekce při komunikaci
 • Odkládání řešení problémů
 • Neupřímnost a nepřímost
 • Přílišný důraz na formu komunikace
 • Nedůvěra
 • Uzavřenost vůči skutečné transformaci

 

Comments are disabled for this post