Ukončení studia 2011/2012

Aktuálně: Vzhledem k nabitému kalendáři akcí Rezonance proběhne zahájení nového ročníku až od 7. května 2012, děkuji za pochopení. On.

Drazí aspiranti,

děkuji vám za účast na tomto výzkumném projektu a věřím, že vám Eupareunia pomohla vnést nové světlo na možné problémy a výzvy, které ve vašich vztazích prožíváte. Studenty, kteří dokončili všech pět lekcí, budu kontaktovat soukromě za účelem vyhodnocení projektu a předání malého dárku, jako poděkování ze vše, čím přispěli ostatním praktikujícím.

Pro případné nové příchozí na tyto stránky, kteří by se chtěli do projektu také zapojit, mám informaci, že skupina poběží i v roce 2012/2013 a to v mírně pozměněné a doufám že i rozšířené verzi. Zápis do nového kola praktického studia bude otevřen začátkem dubna května 2012.

Děkuji vám všem a přeji hlubokou transformaci skrze milostné vztahy a erotické naplnění!

On.

Comments are disabled for this post