Přírodní afrodisiaka

Existují byliny, vůně, látky, cvičení a podněty, které zvyšují naši smyslnost. Všechny národy a kultury světa nalezly svou bylinu, svůj rituál, který jim navracel sílu mládí. Neměli bychom dědictví těchto národů zatracovat. Moderní medicína nám přináší drahé léky, my však můžeme nalézt levné a účinné byliny a jejich tajemství. Vzhledem k tomu, že náš svět je již globalizován, je možné […]


Chráněno: Sexualita a zdraví (teorie 3)

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.


Chráněno: Vyhodnocení lekce č. 1: Láska

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.


Pauza #5

A končíme druhou lekci. Cílům obsažených v tomto kroku je samozřejmě třeba se věnovat dlouhodobě a neustále se máme toužit transformovat. To ostatně platí i pro všechny ostatní kroky našeho studia, ale snad nám plnění domácího úkolu poskytlo alespoň určitý impuls k tomu v sobě něco překonat, nebo alespoň upřímně zjistit, jak na tom jsme. Mně se to podařilo, lépe […]


Lekce 2 – Sebevědomí

Gratuluji všem, kteří obdrželi „zápočet“ z první lekce, a vítám vás do druhého kroku. Našim tématem je tentokrát sebepoznání, sebeúcta a respekt vůči sobě samému a z něj pramenící sebedůvěra, nutná nejenom pro navazování známostí, ale především pro jejich zdravé fungování. Budeme tedy společně sbírat odvahu, a/nebo prohlubovat naši pokoru. Druhá lekce poběží opět po tři týdny, a to od 25. června […]


Chráněno: Prohlubování sebevědomí a pokory (praxe 2)

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.


Miluj sám sebe

Biblický text: K Ježíšovi přistoupil jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘ […]


Pauza #4

Za vším, co se nám daří či nedaří, stojí většinou dvě vlastnosti: odvaha a strach. Každý den nás potkávají možností, některé ani nepostřehneme, jiné nás nezaujmou, ale vždy je to dostatečně velké množství těch, které nás lákají. Některé dokážeme zvládnout snadno, jiné však vyžadují extra úsilí a narážejí tak na hranice našeho sebevědomí. Přicházejí pochybnosti a nejistota. Nejsme […]


Sebedůvěra, sebevědomí, sebejistota

Pro lepší pochopení, v jakém smyslu užíváme tyto tři pojmy, zařazuji úryvek z knihy „Moc nad bezmocí“: Pro okruh pocitů vlastní hodnoty a pocitů bezmoci máme mnoho podobných pojmů. Mluvíme o sebedůvěře, sebevědomí, sebejistotě. Všechny tyto pojmy spolu nějakým způsobem souvisí, ale zároveň označují také něco trochu jiného. V rozhovorech často slyším, že někdo neumí sebevědomě vystupovat, nemá žádné sebevědomí, […]


Cesty ke zdravému pocitu vlastní hodnoty

Je mnoho cest, které vedou k rozvoji zdravého pocitu vlastní hodnoty. Jsou tu psychologické cesty, jak jsou popsány v mnoha příručkách. Jsou tu cesty, které nám ukazuje bible. V bibli můžeme objevit vlastní Ježíšovu terapii, jak dopomáhá lidem ke zdravému pocitu vlastní hodnoty. Chtěl bych v krátkosti ukázat několik cest, které se mi zdají důležité. Spojují vždy již psychologickou […]